Moduli koji su trenuto podržani u HRcity aplikaciji

info
E - INFO

Najnovije informacije o svim događanjima u gradu

Informiranost građana izuzetno je bitna za ostvarivanje visoke razine kvalitete života u gradu u kojem žive. Građani koji su informirani na vrijeme, mogu aktivno sudjelovati u raznim događanjima koja se odvijaju u gradu. Da bi ostvarili navedeno, HRcity aplikacija šalje obavijesti prilikom objave noviteta koji se događa u gradu. Na taj način, ne može doći do propusta. Putem aplikacije, građani mogu pregledavati i pretraživati vijesti te preuzimati priložene dokumente ako se nalaze u objavi.

 • Kreiranje obavijesti od strane gradske uprave,
 • Generiranje notifikacija za građane i njihove mobilne uređaje,
 • Praćenje i mjerenje čitanost pojedine obavijesti i time pravovremeno reagirati na dodatne info aktivnosti prema građanima,
 • Mogućnost slanja promo materijala uz pojedinu obavijest ukoliko za to ime potrebe prema procjeni gradske uprave (leci, razni prijavni obrasci, ...).
E - GRAD

Kontaktirajte gradsku upravu

Gradska uprava, centralna je ustanova svakog grada. Iz tog razloga, izrazito je bitno da se građanima omogući što kvalitetnija i jednostavnija komunikacija s gradskom upravom. Komunikacija kojom će građani izravno postavljati pitanja te na njih brzo i efikasno dobiti odgovore.
Putem mobilne aplikacije, građani mogu slati zahtjeve te na temelju poslanog, pratiti rješavanje istog. Građani i gradska uprava također mogu međusobno razmjenjivati dokumente i obrasce objavljene od strane pojedine gradske službe. Na mjesečnoj bazi, građani imaju priliku putem javnih anketa ocijeniti rad gradske uprave.
S druge strane, nalazi se gradska uprava koja na temelju prikupljenih informacija od strane korisnika, radi na poboljšanju djelovanja. Cilj je poduzimanje potrebnih aktivnosti kojim će se podići kvaliteta rada i život građana.
Mobilna aplikacija HRcity omogućuje građanima zaprimanje notifikacija (obavijesti) o raznim aktivnostima koje se odvijanju na području grada.

 • Slanje pitanja pojedinim gradskim odjelima te ujedno i dobivanje odgovora na njih,
 • Slanje i zaprimanje dokumenata i potvrda od strane gradske uprave,
 • Glasanje građana o radu gradske uprave te zadovoljstvu načinom upravljanja,
 • Pregled javno dostupnih dokumenata objavljenih od strane gradske uprave,
 • Pregled kontakt brojeva svih gradskih službi,
 • Mogućnost građanima zaprimanje informacija o pokrenutim aktivnostima uprave,
 • Jednostavno slanje obrazaca koje je objavila lokalna uprava.
grad
otpad
E - OTPAD

Olakšan postupak zbrinjavanja otpada

Problem otpada i njegovog zbrinjavanja današnja je svakodnevica. Taj problem javlja se u svakom suvremenom gradu što je ujedno bio i naš poticaj za rješavanje te problematike. Da bi grad mogao kvalitetno funkcionirati, bitno je pobrinuti se za efikasno zbrinjavanje otpada, što ujedno i uljepšava boravak u njemu.
Iz tog razloga u sklopu HRcity sustava, implementiran je modul koji omogućava građanima i komunalnoj službi grada brzo i učinkovito zbrinjavanje otpada. Registracijom u sustav e-otpad, korisnik ima mogućnost slanje zahtjeva za odvoz raznih vrsta otpada, poput na primjer odvoza krupnog otpada. Kuponi koji su bili u fizičkom obliku, u aplikaciji su zamijenjeni digitalnim oblikom koji olakšava cijeli proces narudžbe.
Preglednim uvidom u odvoz otpada provjerite kada je vaša ulica na redu. Građani imaju priliku komunicirati s komunalnim poduzećem te njegovim službama u samo par klikova. Slanje i zaprimanje dokumenata, kao i slanje pitanja i primjedbi je također omogućeno građanima u aplikaciji.
Na temelju informacija o zbrinjavanju otpada po gradskim četvrtima, sustav omogućuje planiranje i efikasnije zbrinjavanje otpada. Vrši se predviđanje i projekcija stvaranja otpada u pojedinim četvrtima. Ugradnjom pametnih kontejnera, signalizira se komunalnoj službi kada i gdje treba zbrinuti novo nastali otpad.

 • Mogućnost praćenja rasporeda odvoza otpada prema kategoriji te ulicama na koje se odvoz odnosi,
 • Slanje elektronskih kupona za odvoz krupnog i reciklažnog otpada,
 • Slanje i zaprimanje obavijesti o generalnom zbrinjavanju otpada,
 • Kontakt dežurne službe komunalnog poduzeća,
 • Dostupnost dokumenata vezanih uz zbrinjavanje otpada ili rada komunalnog poduzeća.
E - VRTIĆ

Olakšana komunikacija između roditelja i uprave vrtića

U današnje vrijeme digitalna komunikacija puno je jednostavnija i brža pa se i koristi sve češće. HRcity aplikacija stvorila je međusobnu povezanost između roditelja djeteta i vrtića koje dijete pohađa. Nezadovoljstva, prigovori, upiti, a naravno i pohvale mogu se slati direktno upravi vrtića. Kompletna komunikacija odvija se putem E-vrtić platforme samo ako je vrtić koji vaše dijete pohađa u sustavu.
Roditelj u svakom trenutku ima pristup informacijama koje se odnose na rad skupine njegovog djeteta. Održivost i ekološka strana, povezana je s digitalnim slanjem dokumenata i potvrda čime brinemo o očuvanju okoliša.
Nepoznanica što vam je dijete jelo za užinu ovdje prestaje. Svaki roditelj ima uvid u tjedni ili mjesečni meni i to prema vrtićkim skupinama (vrtić/jaslice).

 • Izravna komunikaciju uprave vrtića i roditelja čija su djeca upisana u vrtić ili jaslice,
 • Prikaz osnovnih informacija o vrtićima koji su u sustavu E-vrtića,
 • Pregled dokumenata važnih za rad ustanove i informiranje roditelja,
 • Mogućnost slanja pitanja i pritužbi upravi vrtića,
 • Online slanje pojedinih dokumenata te ispunjavanje dokumenata, zahtjeva ili anketa,
 • Slanje raznih tipova obavijesti od strane uprave vrtića prema roditeljima,
 • Detaljan uvid u mjesečni jelovnik,
 • Upravi vrtića, analizu rada pojedinih njenih ustanova, statističke podatke o informacijama koje zaprimaju od roditelja,
 • Provođenje online predupisa djece za novu kalendarsku godinu uz koje se vrši i informiranje roditelja o obvezama i konačnim rezultatima upisa.
vrtic
redar
E - REDAR

Izravna komunikacija prema komunalnom odjelu gradske uprave

Mogućnost slanja pitanja i prijava od strane korisnika aplikacije te tako građanima pruža priliku da vode brigu o gradu u kojem žive. Slanjem prijave, sustavno se prikazuje vrijeme i mjesto na kojem je potrebno sanirati štetu. Mobilna aplikacija omogućuje pregled informacija o svim prijavama koje je komunalni odjel grada zaprimio u određenom periodu.
Sve prijave direktno odlaze komunalnom djelu, koji putem sustava odgovara građanima na zaprimljene prijave i pitanja. Svaka prijava u sustavu ima tri faze rješavanja: nova prijava, prijava u rješavanju te prijava riješena.
Za potrebe komunalnog odjela, u sustav se nalazi analitika koja omogućuje provođenje detaljne analize intenziteta prijava i njihovih lokacija u gradu. Na taj način, dobivaju se kvalitetne informacije koje se koriste za poboljšanje rada samog komunalnog odjela.

 • Izravna komunikacija između građana i komunalnih redara,
 • Slanje prijave popunjavanjem detalja kao što su fotografija i lokacija s mjesta "zločina",
 • Pregled svih prijava koje su podnijete komunalnom redaru u određenom periodu od strane svih građana,
 • Izrada naloga prema službama i poduzećima koje obavljaju komunalne usluge,
 • Izrada i generiranje dokumenata za potrebe komunalne službe (opomene, kazne, rješenja, suglasnosti, i sl.),
 • Analitika prijava te statistička obrada podataka prema mjesecima i vrsti prijava.
E - ZDRAVSTVO

Voditi brigu o zdravlju ključan je segment dugog i kvalitetnog života

Razina kvalitete zdravstvene usluge, postao je standard, koji se smatra jednim od ključnih pokazatelja razvijenosti društva kao zajednice. Upravo zbog toga, komponenta E-zdravstva, uvedena je u mobilnu aplikaciju te čini sastavni dio HRcity sustava. Ovim putem, građanima je omogućena izravna komunikacija s obiteljskim liječnicima koji djeluju na području razvijenog sustava HRcity aplikacije.
U ovom modulu, implementirano je nekoliko osnovnih funkcija usmjerenih na segment osnovne zdravstvene djelatnosti. Korisnicima se omogućuje pristup informacijama o radu raznih liječničkih ordinacija kao što su: obiteljska medicina, ginekološke ordinacije, pedijatrijske ordinacije, i dr. Također, sustav nudi pregled informacija o dežurstvu liječnika, njihovim telefonskim brojevima te podatke o zdravstvenim djelatnicima.

 • Slanje narudžbe vezane uz kroničnu terapiju,
 • Vođenje evidencije o datumu poslanog zahtjeva prema liječniku,
 • Automatizmom vođena briga o datumu isteka terapije i automatsko slanje obavijesti korisniku o terminu kronične terapije,
 • Mogućnost automatskog slanja zahtjeva na temelju navika korisnika,
 • Procjena rizika bolesti ( rak debelog crijeva, dijabetes, srčani i moždani udar, rak prostate),
 • Nutricionistički tjedni meni temeljen na izloženosti riziku bolesti.
zdr
ekologija
E - EKOLOGIJA

Praćenje informacija o kvaliteti zraka i čistoći okoliša

Kvaliteta zraka koji udišemo i nezagađenost okoliša u kojem živimo, danas su postali primarno pitanje kada se postavlja pitanje o kvaliteti života u određenoj sredini.
Mjerenja se provode kontinuirano tijekom cijelog dana u stvarnim uvjetima gdje žive korisnici ovog sustava. Svi izmjereni rezultati bilježe se u oblak okruženje i dostupni su na uvid svim građanima.
Potaknuti ovom činjenicom, u HRcity aplikaciju, implementiran je modul za praćenje kvalitete zraka. Modul koji bilježi izmjerene rezultate o kvaliteti zraka, koncentraciji čestica te koncentraciji opasnih metala u zraku.
Mjerenja koja se provode, kontinuirana su tijekom cijelog dana u području razvijenog sustava. Svi izmjereni rezultati bilježe se i bit će dostupni na uvid svim građanima. Na taj se način, lako prati zagađenost zraka što posebno ide u prilog građanima alergičnim na pelud te osobama s problemima otežanog disanja.
Sustav omogućuje korisnicima koji su se sami svrstali u skupinu rizičnih po pitanju visoke koncentracije peludi u zraku, da budu automatski obaviješteni o stanju zagađenosti. Aplikacija automatski šalje upozorenje o povećanom riziku boravka korisnika u prirodi. Time se pruža određena prevencija za građane koji pate od ovog oblika zdravstvenog problema.

 • Uvid u trenutnu temperaturu i vlažnost zraka,
 • Praćenje koncentracije čestica peludi u zraku,
 • Praćenje štetnih čestica i metala u okolišu,
 • Dnevni, tjedni i mjesečni izvještaji o kretanju temperature, vlažnosti zraka i peludi na području grada,
 • Upozoravanje građana o povišenoj koncentraciji peludi u zraku,
 • Slanje obavijesti rizičnim korisnicima o trenutnom stanju kvalitete zraka u gradu i okolici.
E - UDRUGA

Digitalizacija rada udruga građana

Udruge građana sastavni su dio svake lokalne zajednice, te imaju izuzetan utjecaj na razvoj gradova i općina. Veliki broj građana, kao njihovi članovi ili simpatizeri, aktivno su uključeni u provedbu njihovih aktivnosti. Udruge kao aktivan čimbenike u životu grada ili općine, potrebno je uključiti u proces digitalizacije i razvoja pametnih gradova.

 • Izravna komunikacija građana s vodstvom udruge,
 • Objavljivanje informacija i slika o aktivnostima koje su udruga provele,
 • Objava dokumenata,
 • Izrada plana aktivnosti i povezivanje s lokalnom upravom,
 • Vođenje podataka o članstvu, financijama,
 • Mogućnost prijave građana na događaje u organizaciji udruga,
 • Slanje zahtjeva za financiranje lokalnoj upravi.
zdr